paź 022013
 
petycja LUZ

Gorąco zachęcamy do podpisania petycji autorstwa Społecznej Inicjatywy Samorządowej na rzecz rozwoju powiatu świdnickiego. Dotyczą one utworzenia stałego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Lublin i uruchomienia z niego nowych kierunków lotów. Adresatami petycji są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i zarząd PLL.

Petycje można podpisać online pod następującymi adresami:

Uruchomienie nowych połączeń w Porcie Lotniczym Lublin

Utworzenie stałego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Lublin

Nasze oczekiwanie na nowe kierunki lotów przedłuża się w czasie i zaczyna owocować społecznymi akcjami takimi, jak wyżej wymienione działania świdnickiego stowarzyszenia – w naszej opinii, jak najbardziej godnymi pochwały. Zbieranie podpisów przez Społeczną Inicjatywę Samorządową miało miejsce także w ostatni weekend – zebrano około 500 podpisów osób popierających rozszerzenie siatki połączeń z LUZ.

 Swe poparcie i zaangażowanie w działania zmierzające do uruchomienia stałego przejścia granicznego na lubelskim lotnisku zadeklarowali także niektórzy lubelscy posłowie. Miejmy nadzieję, iż okażą się one skuteczne. Stałe przejście graniczne w PLL jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia nowych lotów, między innymi przez takie linie lotnicze, jak niemiecka Lufthansa.

Petycję można podpisać bez udostępniania swoich danych osobowych w Internecie. W tym celu należy odznaczyć odpowiednie pole – odpowiedzieć na pytanie: „czy chcesz udostępnić swój podpis?”.

Podobne wpisy: